Friday, February 24, 2006

On the problems of youth in our schools today

Sommige jonge of onrijpe mensen proberen om vlucht van hun dagelijkse problemen in alcohol, drugs, geslacht te vinden, zelfs in gevaarlijke achtervolgingen zoals belemmering die, troep het vechten, of de kwelling van homosexuelen en etnische of godsdienstige minderheden rennen. Het geluk dat men zou kunnen denken krijgt van alcohol of de drugs is zeer overgangs, zelfs denkbeeldig. De studenten vandaag leren niet de eenvoudige stille discipline van het houden, het luisteren en het denken over wat zij hebben gehoord, denkend over de gevolgen van een actie alvorens zij, in het kort handelen, gebruikend hun betekenissen om informatie te verzamelen, en hun meningen om te verwerken wat zij ontvangen. De verplichting schijnt te zijn zijn ego te delen alvorens het zelfs zich volledig heeft gevormd. Dergelijke concepten zoals zitting omhoog rechtstreeks als zijn niet de ellebogen op de lijst zet, en zelfs voorzitter, aan klasse komt die met pen wordt voorbereid, potlood, en document schijnen zich om, zelfs op de hogere niveaus van openbaar onderwijs te eigen maken niet.

Some young or immature people try to escape of their daily problems in alcohol, drugs, even in dangerous pursuits such as obstruction which, gang fighting, or the torment of gays and ethnic or religious minorities run.
The students today do not learn the simple quiet discipline of keeping, listening and thinking concerning what they have heard, thinking about the impact of an action before they, in short acting, using their newly-found information, and their collect opinions process what they receive. The obligation seems its its share ego before it even has entirely formed himself. Such concepts as sitting up straight in one's chair, not putting the elbows on the table, and even coming to class prepared with pen, pencil, and paper seem not to be internalized, even at the upper levels of public education.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home