Monday, May 30, 2005

Guess, in what language is this?

No cheating, now! That means, no cut and paste to the search engines!

Taarifa Hii Ya Ulimwengu Juu Ya Haki Za Binadamu, Kifungu cha 1
Watu wote wamezaliwa huru, hadhi na haki zao ni sawa. Wote wamejaliwa akili na dhamiri, hivyo yapasa watendeane kindugu.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home